Garantivilkår

Kjære kunde.

PocketBook uttrykker stor takknemlighet for ditt valg. Vi garanterer høy kvalitet og pålitelig ytelse av våre produkter underlagt overholdelse av bruksreglene du finner i brukerhåndboken.

Vær oppmerksom på at garantiforpliktelsene er landsspesifikke.

PocketBook gir ingen global (verdensomspennende) garanti. Garantiforpliktelsene til PocketBook er lokale og kan variere avhengig av landet der enheten ble kjøpt.

Garantiforpliktelsene som er fastsatt av PocketBook for et bestemt land, gjelder kun for enhetene som av PocketBook er ment for salg i dette landet, kjøpt i dette landet og har bestått sertifisering eller lignende prosedyrer for overholdelse av standardene i dette landet.

Generelle garantivilkår

PocketBook vil, etter eget skjønn, reparere eller erstatte enheten eller dens defekte deler i henhold til disse garantivilkårene. PocketBook kan erstatte de defekte delene med nye eller renoverte deler eller enheter som tilsvarer nye deler i både funksjonalitet og ytelse.

Alle erstattede deler og enheter skal bli PocketBooks eiendom.

Disse garantivilkårene gjelder for reparasjon eller utskifting av enhetens deler i resten av den opprinnelige garantiperioden eller i tre måneder fra datoen for retur av enheten fra tjenesten, avhengig av hvilken periode som er lengst.

Før du krever PocketBook-produktet som defekt og besøker det autoriserte servicesenteret, må du kontakte vårt kundesenter eller det autoriserte servicesenteret i ditt land. Hvis du vil ha kontaktinformasjon for et kundeservice og autoriserte servicesentre, kan du gå til det offisielle internasjonale PocketBook-nettstedet på www.pocketbook.ch og finne «Kundestøtte»-siden for landet ditt.

Denne garantien dekker ikke transportkostnader og risikoer forbundet med transport av enheten til og fra det autoriserte servicesenteret, med mindre annet er fastsatt i lokal lovgivning.

Du kan sende enheten til servicesenteret fra landet/regionen der PocketBook har et autorisert servicesenter. Hvis du befinner deg i landet/regionen der PocketBook ikke har et autorisert servicesenter, skal du levere en enhet til riktig servicesenter etter egen innsats og for egen kostnad. PocketBook kan ikke hjelpe deg og er ikke ansvarlig for levering av enheten over landegrensene til det autoriserte servicesenteret og gjeldende tollklareringer på grunn av slik levering.

Vær oppmerksom på at du må betale for diagnostikkprosedyren dersom et autorisert servicesenter oppdager følgende:

  • etter diagnostikken avsløres det at reparasjonen ikke dekkes av garantivilkårene (i tilfeller utenfor garantien).
  • enheten fungerer som den skal og ingen feil eller funksjonsfeil avsløres.
  • brukeren nekter å innhente garantiservicen.

Vær oppmerksom på at diagnostikkprisen varierer mellom servicesentre og ikke er angitt eller bestemt av PocketBook.

Kun personene som er autorisert av PocketBook kan tilby reparasjoner eller servicetjenester. Kontaktene til de autoriserte servicesentrene er oppført på www.pocketbook.ch under kundestøttesiden for ditt land. Enhver åpning av enheten, reparasjon av enheten eller annen innblanding med driften av enheten anses som en tredjepartsintervensjon og vil resultere i avslag på garantiservice.

Sikkerhetskopier alle viktige data og slett all konfidensiell eller personlig informasjon før søknaden til servicesenteret.

Produktets garantiperiode og produktets levetid

Garantiperioden for PocketBook-enheter varer i 24 måneder fra kjøpsdatoen for enheten, men ikke mer enn 30 måneder fra produksjonsdatoen for enheten. Servicetiden til PocketBook-enheter varer 36 måneder fra kjøpsdatoen for enheten, men ikke mer enn 42 måneder fra produksjonsdatoen for enheten.

Garantiperioden for batterier varer i seks måneder fra produksjonsdatoen for enheten eller fra datoen for utskifting av batteriet. Batteriets levetid varer i seks måneder.

Ytelsen til batterier er laget ved hjelp av Li-ion-teknologi og avhenger av antall lade-/utladningssykluser, bruksforholdene (temperatur, strømstyrke) og varigheten på lagringen. Li-ion-batterier opprettholder vanligvis et begrenset antall lade-/utladningssykluser og batterikapasiteten reduseres for hver lade-/utladningssyklus. Derfor er det en normal prosess å redusere driftstiden til enheten fra batteriet under drift på grunn av naturlig slitasje.

Garantiperioden for PocketBook-tilbehør varer i seks måneder fra kjøpsdatoen. Levetiden til PocketBook-tilbehør varer i seks måneder fra kjøpsdatoen.

Deksler eller etuier til enheter har en beskyttende funksjon. De kan imidlertid ikke helt forhindre mulig skade fra ulike mekaniske påvirkninger, dråper, støt, trykk, knekk, bøyninger osv.

For å fastslå gjenværende garantiperiode skal PocketBookservicesenter kontrollere perioden som har vart siden enhetens produksjonsdato i enhetsdatabasen til PocketBook.

Når en slik periode overstiger 24 måneder, skal PocketBooks servicesenter bestemme den første dagen i garantiperioden fra kjøpsdatoen som er angitt i dokumentet levert av en forbruker som bekrefter kjøpet: kassekvittering (salgskvittering, leveringskvittering) eller annet dokument som bekrefter kjøpet, som må inneholde kjøpsdatoen, modelltittel, serienummer og selgerens signatur og stempel.

Hvis en forbruker ikke har levert noen av dokumentene som bekrefter kjøpet eller de medfølgende dokumentene inneholder ufullstendig eller unøyaktig informasjon, beregnes begynnelsen av garantiperioden fra produksjonsdatoen for enheten, som også er trykt på detaljhandelsemballasjen til enheten og kryptert i serienummeret til enheten.

Hvis garantiperioden som begynner fra produksjonsdatoen for enheten er utløpt, har PocketBook rett til å nekte garantiservicebestemmelsen.

PocketBook har rett til ikke å utføre service utenom garantien eller etter garantien for enheter der serviceperioden er utløpt. Tjenesten kan leveres for enheter der serviceperioden er utløpt dersom servicesenteret teknisk sett er i stand til å gjøre det.

Begrensninger og unntak

PocketBook er ikke ansvarlig for skade utover kostnadene ved å kjøpe enheten, samt for tap av muligheten for drift, tap av tid, ulempe, kommersielt tap, tap av fortjeneste eller besparelser, andre tilfeldige, spesielle eller indirekte tap, straffer eller juridiske kostnader som oppstår som følge av funksjonsfeil eller manglende evne til å bruke enheten.

Denne begrensede garantien dekker ikke og gjelder for følgende:

1. Kabler, adaptere og tilbehør som følger med enheten.

2. Naturlig slitasje eller kosmetiske feil (slitemerker, riper, flekker, farging eller slitasje på overflater eller spesielle belegg, bulker, skår, effekten av eksponering for kjemikalier, medisinske eller kosmetiske produkter osv.).

3. Integritet og gjenoppretting av data, innstillinger, brukerprofiler, filer eller programmer.

4. Skader på grunn av tilkobling av enheten til ikke-kompatible porter, kontakter eller strømkilder, samt på grunn av spenningsfall osv.

5. Feil på grunn av tredjepartsintervensjon (reparasjon, installasjon og/eller utskifting av enhetskomponenter eller programvare, samt handlinger fra skadelig programvare eller virus).

6. Skader og mangler på grunn av brudd på bruksreglene som er beskrevet i brukerhåndboken, samt på grunn av feil eller upassende bruk av enheten.

7. Skader og feil som skyldes bruk av enheten sammen med uoriginalt tilbehør eller andre tredjepartsprodukter.

8. Skader og mangler på grunn av inntrengning av væsker i enhetsetuiet eller nedsenking av enheten i en væske.*

* Noen enhetsmodeller tilsvarer et visst nivå av fuktbeskyttelse. Hvis du vil ha mer informasjon om fuktbeskyttelsen til enheten, kan du se brukerhåndboken for din modell eller beskrivelsen av din enhet på www.pocketbook.ch på «Kundestøtte»-siden for landet der enheten ble kjøpt.

9. Mekanisk skade, inkludert skjult skade på grunn av eksponering for tredjepartsstoffer og gjenstander, samt på grunn av fall eller annen mekanisk påvirkning (f.eks. skade på skjermen, kortleserspor, porter eller kontakter på enheten, samt etuielementene osv.).

10. Graderinger og heterogene gråtoner i bildene på skjermen, som er en funksjon på alle skjermer basert på elektronisk blekkteknologi (E-Ink) er ikke en feil.

11. Tilfeller der antallet "døde" piksler (svarte eller lysende prikker) på enhetens skjerm ikke overstiger fem.

12. Utseendet til uthevede områder på enhetens skjerm, som er synlige i forskjellige vinkler når bakgrunnsbelysningen er på. Dette skyldes funksjonene i produksjonsteknologien til bakgrunnsbelysningen og er ikke en feil i enheten.

13. Forskjellen i lysnyanser på enhetens skjerm når bakgrunnsbelysningen er på. Dette er et karakteristisk trekk ved LED-produksjonsprosessen, som ikke er en indikator på dårlig kvalitet på enheten eller avvik fra de deklarerte spesifikasjonene.

14. Tilstedeværelsen av skygger og områder med forskjellig lysstyrke nederst på enhetens skjerm når bakgrunnsbelysningen er på.

15. Tilfeller av individuell intoleranse, irritasjon, allergiske og andre reaksjoner i kroppen til enheten/tilbehøret, etuielementene, interne komponenter, belegg eller lukt.

Begrensning av programvaregaranti

Programvaren ("fastvaren") til enheten leveres "som den er". PocketBook garanterer ikke riktig kvalitet, ytelse og funksjonalitet for tredjepartsprogramvare eller dets kompatibilitet med PocketBook-programvare. PocketBook gir ingen garanti for at programvaren ikke inneholder feil. PocketBook garanterer ikke kompatibiliteten til maskinvaren og programvareproduktene til enheten med maskinvare og programvare som ikke er en del av enheten, med unntak av det som er angitt i brukerhåndboken. PocketBook garanterer ikke egnetheten til programvaren for et brukerdefinert formål og garanterer heller ikke at programvaren vil oppfylle de personlige kravene og forventningene til brukeren eller tilsvarende og standarder som ikke er beskrevet i den medfølgende dokumentasjonen eller på PocketBook-nettstedet.

PocketBook garanterer ikke riktig drift av programvaren med feil eller skadde filer og er ikke ansvarlig for riktig drift av tredjepartsfiler.

PocketBook kan, etter eget skjønn, i løpet av levetiden til enhetene regelmessig forbedre og endre programvaren ("fastvaren") på enheten og fra tid til annen frigjøre nye versjoner av programvaren ("fastvaren"). For å oppnå den beste brukeropplevelsen med enheten, anbefaler PocketBook på det sterkeste å bruke de nyeste versjonene av programvaren ("fastvaren") som er tilgjengelig for oppdatering via WiFi eller på selskapets nettsted under «Kundestøtte»-siden for landet ditt.

PocketBook har rett til, etter eget skjønn, å bestemme installasjonen reinstallasjonen) og oppdateringen av programvaren ("fastvaren") til enheten i prosessen med garanti- og ettergarantiservice. For de fleste tilfeller av service og reparasjon av enheten er installasjon (reinstallasjon) eller oppdatering av programvare ("fastvare") et obligatorisk og nødvendig stadium og en vesentlig del av den teknologiske prosessen med service og reparasjon av enheten og videre diagnostikk.

PocketBook og servicesenteret kan ikke garantere ytterligere korrekt drift av enheten når du bruker tidligere versjoner av programvare ("fastvare") og er ikke ansvarlige for riktig drift av enheten i tilfelle bruk av tidligere versjoner av programvare ("fastvare"). Brukerens avslag på å installere (reinstallere) eller oppdatere programvaren ("fastvaren") til enheten anses som brukerens avslag på garantiservice for enheten.

Aa HD